SOSYOLOJİ DÜNYASI

umrandan uygarlığa

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Kongre/Sempozyum ‎5. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

‎5. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

E-posta Yazdır PDF

‎5. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
SOSYAL BİLİMLERİN HER ALANINDAN BİLDİRİLERİ BEKLİYORUZ
AYRINTILAR: www.ubsbk.sakarya.edu.tr

Kongre Hakkında

Balkanlar, tarihin akışını değiştiren birçok toplumsal olayın yaşandığı; Doğu ile Batı’nın kesiştiği; farklı kültür ve etnisitenin iç içe geçtiği bir coğrafya olması nedeniyle Sosyal Bilimlerin bütün alanlarında akademik çalışmalar yapılabilecek zenginlikte bir zemine sahiptir. Bu coğrafyada her topluluğun birbiriyle işbirliği içerisinde olmadan gelişme şansı yok gibidir. Böylesi işbirliklerine öncülük edebilecek kurumların başında Üniversiteler ve akademik camialar gelmektedir. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi’nin başlatılması da bu düşüncenin ürünüdür.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi bu yıl Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ile Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi’nin (Sancak-Sırbistan), işbirlikleri; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Bilim Araştırma Vakfı’nın (TÜBAV) katkıları ile düzenlenecektir.

Bilindiği üzre, 1.ve 2. Kongreler Kosova’da; 3. Bosna’da, 4. ise Makedonya’da düzenlenmişti. Bu yıl ise Sırbistan’ın Sancak Bölgesinde önemli bir kurum olan Uluslararası Novi Pazar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Görülmektedir ki Kongre artık Uluslararası niteliğiyle rüştünü de ispatlamış durumdadır.

2009 yılından bu yana Kongre her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmiş; kongre kitapları basılmış ve her geçen sene uluslararası boyutu giderek kuvvetlenmiştir.

Bu yılkı kongreyi öncekilerden ayrı kılan bir yenilik yapılmıştır. Daha önce Türkçe ve Balkan Dilleri ile basılan kongre bildirilerinin daha geniş bir uluslararası akademik çevreye ulaşabilmesi için “genişletilmiş İngilizce özet” ile yayınlanmaları kararlaştırılmıştır. Bu sayede Kongrenin uluslararası endeksler tarafından taranması mümkün olacaktır.

Son olarak Kongremizin bu yıl Sırbistan’da yapılacak olması Balkanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi bir amaca da katkı sağlayacaktır.

Kongreye bugüne kadar katkı veren ve verecek olan her kurum ve şahsa derin teşekkürlerimizi sunarız. Düzenleme Kurulu

 


Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Sakarya Üniversitesi

Prof. Ass. Dr. Ergin JABLE Priştine Üniversitesi

Yard. Doç Dr. Adem AKBIYIK Sakarya Üniversitesi

Yard. Doç Dr. Mahmut HIZIROĞLU Sakarya Üniversitesi

Yard. Doç Dr. Sevda Yaşar COŞKUN Sakarya Üniversitesi

Öğr. Gör. Gökhan GÜRLER Sakarya Üniversitesi

Araş. Gör. Ahmet KARAKİRAZ Sakarya Üniversitesi

Araş. Gör. Buket BORA Sakarya Üniversitesi

Uzman Semih BİTİM Sakarya Üniversitesi

Emina VİLDİÇ Sakarya Üniversitesi

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. A. BİSENOV Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Adiba DOZİÇ Tuzla Üniversitesi
Prof. Dr. Adil KURTİÇ Tuzla Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Alaettin YALÇINKAYA Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Almaz ŞAYHULOV Başkurt Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Anvar MOKAYEV Kırgız Türk Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Arber ÇELİKU Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Artan HOXHA Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Bilecik Üniversitesi
Prof. Dr. Borçe DAVİTKOVSKİ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. C. Gökhan BAHŞİ Hamburg Üniversitesi
Prof. Dr. Cemaletttin TAŞKIRAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Dhuri KULE Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Dusan MİTİC Beogradu Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Bursa Orhangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Erman COŞKUN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. F. Beylü DİKEÇLİGİL Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ Ege Üniversitesi
Prof. Dr. H. Kürşat GÜLEŞ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan POYRAZ Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Halil KALABALIK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Halit YAPAN Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk SELVİ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin AKAY Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin TOKAY Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan MORİNA Priştine Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ARDIÇ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil AYDIN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Lubomir DRAKULEVSKİ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ALPARGU Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet MELEMEN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet YÜCE Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Metin ÖZKUL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Muhsin HALİS Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖKMEN Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin Güngör ERGAM Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Osman GASHİ Priştine Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BATMAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Petrit BARA Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Rami MEMUSHAJ Tiran Üniversitesi
Prof. Dr. Rana Özen KUTANİŞ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Recai COŞKUN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Niğde Üniversitesi
Prof. Dr. Reshat QAHİLİ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ŞİMŞEK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat KUÇİ Priştine Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin SARI Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Serafim TOMOVSKİ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Shezai ROKAJ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Sneshana JOVANOVSKA Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Suat CEBECİ Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Suna BAŞAK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ELİYARLI Bakü Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV Kırgız Türk Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Şemsettin HACIYEV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Turar KOYÇİYEV Kırgız Türk Manas Üniversitesi
Prof. Dr. Uli SCHAMİLOĞLU Visconsin Madison Üniversitesi
Prof. Dr. Ünsal BAN Türk Hava Kurumu Üniversitesi Üniversitesi
Prof. Dr. Xheladin ÇEKU Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit TÜRK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Victor BUTANAYEV Hakas Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Vllado POPOVSKİ Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz ÖZKAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU Kiril ve Metodij Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Feta SELİMİ Tetova Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Arif BİLGİN Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Bigeham Atsız GÖKDAĞ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Fadıl HOCA Üsküp Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Faruk ÇOLAK Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Fehari RAMADANİ Tetova Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Habib YILDIZ Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan MUJAJ Priştine Üniversitesi
Doç. Dr. Hayati BEŞİRLİ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Kamile AKGÜL Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal İNAT Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi
Doç. Dr. Maja KAZAZİC Mostar Cemal Bjedic Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK Lefke Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK Lefke Üniversitesi
Doç. Dr. Metin DALİPİ Tetova Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Akal Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. N. Tolga SARUÇ Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Osman KÖKSAL Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Semih BİLGE Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şenol DURGUN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Toğrul İSMAYİL TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay BAYRAK Western New England College
Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Turgut TOK Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Tülay YENİÇERİ Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Türker EROĞLU Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Vahit İMAMOĞLU Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Vullnet AMETİ Tetova Üniversitesi
Doç. Dr. Yaşar KAYA İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz DEMİREL Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Zeki PARLAK İnternational University of Sarayevo
Yrd. Doç. Dr. Adem AKBIYIK Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞRUYOL Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KARAATLI Indiana Uni- Purdue Üniversitesi Fort Wayne
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin EVİRGEN Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İrfan HAŞLAK Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Neşide YILDIRIM Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman GÜZİDE Shepherd Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman KARATAY Ege Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Semih ŞAHİNEL Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Xhelajdin ZUMBERAJ Priştine Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL Gazi Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU Gazi Üniversitesi
Dr. Abdülmecit NUREDDİN Makedonya Başbakanlık
Dr. Elshan BAGİRZADEH Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Ergin JABLE Priştine Üniversitesi
Dr. Fariz AHMADOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Dr. Laurentiu Gabriel TALAGHİR Dunerea De Jos Üniversitesi
Dr. Meryem Duygun FETHİ Leicester Üniversitesi
Dr. Raqif KASIMOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mevlud DUDİÇ Universiteti İnternacional Novi Pazar Rektörü
Prof. Dr. Agron REKA Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Arber ÇELİKU Tetova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Musa EKEN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Recai COŞKUN Sakarya Üniversitesi

 

 

 


AKADEMİK

SOSYOLOJİ YAYINLARI