SOSYOLOJİ DÜNYASI

umrandan uygarlığa

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Kongre/Sempozyum 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu

21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu

E-posta Yazdır PDF

AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ DERNEĞİ tarafından, (daha önce Yalova ve Ankara’da düzenlenen) 21.Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu’nun 3.sü 19-21 Mart 2013 tarihleri arasında AnkaraÜniversitesi Rektörlük Binası, 100. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü: Dögol Caddesi 06100 Tandoğan / Ankara 


 SEMPOZYUM PROGRAMI  

 

19 MART 2013 SALI


10:00-10:30 KAYIT ve AÇILIŞ 

10:30-10:45   Akademisyenler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Şükrü KOÇ  

10:45-11:00 Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ

11:30-12:30 KONFERANS: Alev ALATLI 

12:45-13:30 Öğle Yemeği 

13:30-14:00 Geleneksel Türk El Sanatları Sergisinin Açılışı

 

1. OTURUM: DİL-KİMLİK-MİLLET ALGISI 

14:00-15:20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN 

Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ:

Türk Milli Kimliğinin Teşekkülünde Türk Dilinin Önemi” 

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU:

“Türk Tarihçiliğinde Cengiz Sorunu” 

Doç. Dr. Hikmet KORAŞ:

Türkiye Dışındaki Türkoloji Çalışmaları ve Misyonerlik Faaliyetleriyle İlişkisi” 

Doç. Dr. Merthan DÜNDAR :

“Tatar mı, Türk mü, Türk-Tatar mı?: İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Doğu Asya'da Türk-Tatarların Kimlik Sorunu Üzerine" 

15:30-16:30 KONFERANS: Prof Dr. Halil İNALCIK  

17:00-18:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ 

 

 20 MART 2013 ÇARŞAMBA 

2. OTURUM:KÜLTÜR 

10:00-11:20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN 

Prof. Dr. Ahmet KARTAL:

“Edebi Metinlerden Hareketle Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Türk Kültür Hayatı” 

Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ:

Günümüzde Geleneksel Sanatlarda Modernleşme Tartışmaları” 

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT:

Türk Edebiyatı Nereye Gidiyor?” 

Doç Dr. İbrahim MARAŞ:

Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Kültür Politikası” 

11:00–12:00 KONFERANS: Osman SINAV  

12:45-13:30 Öğle Yemeği

 

3. OTURUM: TOPLUM ve DEĞİŞME 

13:30-14:50

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sencer İMER 

Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN:

Toplumsal Değişme Ekseninde Modernleşmenin Sonuçları: Risk-Güvensizlik-Korku”

Prof. Dr. Nurettin PARILTI:

Tüketici Davranışlarının Değişimi”  

Prof. Dr. Arzu ŞENER:

Ekonomik Ünite Olarak Aile, Yaşanan Değişim ve Sorunlar” 

Prof. Dr. Velittin KALINKARA

Nüfus Yaşlanmasının Toplumsal Değişime Etkileri” 

14:50-15:10 Çay-Kahve Arası

 

4. OTURUM: KALKINMA - İSTİKRAR VE ULUSLAR ARASI EKONOMİ 

15:10-16:30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet KAVRUK 

Prof. Dr. Bülent GÜNSOY:

“21. Yüzyılda Türkiye Ekonomisi: Geleceğin Neresindeyiz?" 

Doç. Dr. Afşin ŞAHİN:

“Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Tedbirler” 

Yrd. Doç. Dr. Fethullah AKIN:

Son Dönem Cari Açıkları”

Lütfi ELVAN:

Kalkınma ve İstikrar” 

16:30- 16:45 Çay-Kahve Arası

 

5. OTURUM: TARİH ALGISI 

16:45- 17:50

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZ 

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ:

“Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Öğretimi” 

Prof. Dr. Üçler BULDUK:

Türklerde Tarih Bilinci ve Millet Algısı" 

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL:

"Türkiye'de İslam Öncesi Türk Tarihini Öğrenmenin ve Öğretmenin Problemleri” 

Prof. Dr. Selma YEL:

Tarih Eğitiminde Kavramlar ve Değerler”

  

21 MART 2013 PERŞEMBE 

6. OTURUM: DIŞ POLİTİKA EKSENİNDE TÜRKİYE 

9:00-10:20

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU 

Doç. Dr. Bekir GÜNAY:

Türk Dış Politikasında Paradigma Değişimleri ve Sonuçları” 

Prof. Dr. Ertan EFEGİL:

“Dış Politikada Ahlaki İlkeler ile Ulusal Çıkarların Çatışması” 

Doç. Dr. Mehmet Seyfeddin EROL:

Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları” 

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN:

Arap Baharı Sürecinde Türk Dış Politikası 

10:20-10:30 Çay-Kahve Arası 

10:20-11:30 KONFERANS: Prof. Dr. Mustafa KAFALI 

  

7. OTURUM: TÜRKİYE’DE DÜŞÜNCE SORUNLARI VE BİLİM 

11:30- 12:40

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat BİLGİN 

Prof. Dr. İlhan ERDEM:

“Ortaçağdan Günümüze Siyaset ve Toplum: Genel Bir Yaklaşım”  

 

Prof. Dr. Yavuz UNAT:

Bir Sosyal Bilim Olarak Bilim Tarihinin Türkiye’deki Eğitimi ve Karşılaşılan Sorunlar”  

Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI:

Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişimi/Sorunları ve Aşılma Yolları" 

Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR:

"Türk Düşünce Hayatının Sorunları" 

12:45-13:30 Öğle yemeği

  

8. OTURUM: ÜNİVERSİTELER VE EĞİTİM 

13.30- 15.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK 

Prof. Dr. Hamza YILMAZ:

“Fen Bilimlerinin ve Beşeri Bilimlerin Günümüzdeki Problemleri” 

Prof. Dr. Hayati AKYOL:

Nitelikli Eğitim ve Üniversiteler” 

Prof. Dr. Sami GÜÇLÜ:

“Üniversiteler Üzerine Bir Değerlendirme: Gelişmeler ve Sorunlar"  

Prof. Dr. Ali BALCI:

Çağdaş Üniversitenin Örgütlenmesi ve Yönetimi” 

Doç. Dr. Erdinç YAZICI:

Türkiye'de Üniversite Kültüründeki Değişme Eğilimleri” 

14:50-15:00 Çay-Kahve Arası 

15:00-16:00

KONFERANS: Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 

16:10-16:20 Çay-Kahve Arası 

16:30-17:30 SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME KONUŞMASI

 

SEMPOZYUM BİLİM VE DANIŞMA KURULU  

Prof. Dr. Erkan İBİŞ, Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Şükrü KOÇ, Akademisyenler Birliği Genel Başkanı  

Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY, Yalova Üniversitesi    

Alev ALATLI, Yazar  

Prof. Dr. Ensar ASLAN, Ahi Evran Üniversitesi  

Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ethem ATAY, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Eyüp BEDİR, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Vedat BİLGİN, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN, Kastamonu Üniversitesi  

Prof. Dr. Salih ÇEÇEN, Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Ferhat ECER, Niğde Üniversitesi  

Prof. Dr. Mehmet ELGİN, Muğla Üniversitesi 

Prof. Dr. Hatice Nur ERKİZER, Muğla Üniversitesi  

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ, Karatekin Üniversitesi 

Prof. Dr. Cahit GÜNBATTI, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU, Üsküp Kril Metodi Üniversitesi 

Prof. Dr. Halil İNALCIK, Emekli Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Sencer İMER, Aksaray Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet KANKAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet KARA, İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Leyla KARAHAN, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ, İnönü Üniversitesi

Nevzat KÖSEOĞLU, Yazar 

Prof. Dr. Muammer NURLU, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet ÖZ, Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Üstün ÖZER, Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ramazan SEVER, Giresun Üniversitesi 

Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ, Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK, Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayşe Nur TEKMEN, Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Refik TURAN, Gazi Üniversitesi  

Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali TORUN, Dumlupınar Üniversitesi  

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Ekrem YILDIZ, Kırıkkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Zeynep ZAFER, Ankara Üniversitesi  

Doç. Dr. Varis ÇAKAN, Gazi Üniversitesi  

Doç. Dr. Hüseyin ÇINAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Yavuz DEMİREL, Aksaray Üniversitesi 

Doç. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Şenol DURGUN, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. M. Dursun ERDEM, Erzincan Üniversitesi  

Doç. Dr. Şenol KANTARCI, Kırıkkale Üniversitesi 

Doç. Dr. Selda Kaya KILIÇ, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf KILIÇ, Pamukkale Üniversitesi 

Doç. Dr. Bekir KOÇ, Ankara Üniversitesi    

Doç. Dr. Melahat PARS, Ankara Üniversitesi  

Doç. Dr. Mehmet MUCUK, Selçuk Üniversitesi  

Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL, Kırıkkale Üniversitesi  

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN, Ankara Üniversitesi

http://sosbilsempozyum2013.ankara.edu.tr/

 


AKADEMİK

SOSYOLOJİ YAYINLARI